Czym się zajmujemy?

Dowiedz się, w czym możemy Ci pomóc. Poznaj zadania realizowane przez radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Nasze zadania

Poznaj nasze zadania

Organizujemy warsztaty na temat samorządności, ekologii oraz problemów ludzi młodych w powiatach naszego województwa. Na ich bazie przygotowujemy rekomendacje w ramach uchwał, które przekazujemy organom samorządu województwa dolnośląskiego.

Sesje stacjonarne i on-line

Spotykamy się, aby wspólnie pracować nad problemami ludzi młodych i społeczności

Nasz Młodzieżowy Sejmik cztery razy do roku spotyka się w sali plenarnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, aby debatować nad najważniejszymi problemami społeczności Dolnego Śląska.

Organizujemy także co najmniej cztery sesje internetowe rocznie, w których uczestniczą wszyscy radni. Odbywają się one w formie wideokonferencji.

Prace w komisjach

Nasze zespoły do zadań specjalnych

W ramach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego funkcjonuje 6 komisji stałych, zajmujących się określonymi obszarami problemowymi. W ciągu roku w sumie realizowanych jest co najmniej 18 spotkań komisji, podczas których opracowywane są projekty realizowane później przez nasz sejmik.

Organizujemy warsztaty i wydarzenia wspierające działania ludzi młodych

Warsztaty o samorządności

Uczymy, czym zajmuje się samorząd gminny, powiatowy oraz wojewódzki. Pokazujemy, jak działać w stowarzyszeniach, fundacjach, czy radach młodzieżowych.

Warsztaty o ekologii i problemach ludzi młodych

Uczymy, jakie działania podejmować, aby ograniczać występowanie smogu i skutecznie dbać o środowisko naturalne. Zbieramy informacje o problemach ludzi młodych w powiatach Dolnego Śląska.

Dolnośląski Kongres Młodzieżowych Rad i Sejmików

Organizujemy doroczny Kongres Młodzieżowych Rad i Sejmików, podczas którego rozwijamy kompetencje rad naszego województwa i  promujemy wspólne działania na rzecz ludzi młodych.

Działaj społecznie i rozwijaj pasje jako radny MSWD

Poznaj radnych sejmiku

Karolina Bukowska

„Uważam, że młodzi ludzie mają świeże spojrzenie na wiele spraw. Dostrzegają problemy, których starsi radni nie zawsze widzą. Dlatego głos młodych jest bardzo istotny i może wiele zmienić”

Projekt Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego (2020) realizowany przez Fundację "Merkury" dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Biuro MSWD

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław

[email protected]

 

6 + 15 =